[2020.11.9.]: A 2. tesztelés után meghozott minisztériumi rendelkezések:

Kedves Diákok és Szülők!

Az országos tesztelés második köre járásunkat nem érintette, így a legfrissebb minisztériumi rendelkezés szerint az iskola épületébe csak az léphet be, aki:

1. felmutatja negatív antigén teszteredményét, mégpedig az országos tesztelés első fordulójából,

2. felmutatja negatív RT-PCR vagy antigén teszteredményét, mégpedig az október 29.-november 8. és a november 9.-november 15. közötti időszakból,

3. kivételt képez a Közegészségügyi Hivatal 21. számú rendelkezésének 1. paragrafusának 2. bekezdésének pontjai szerint – itt a tanulókra és szülőkre az „a“ és y“ betűkközötti pontok vonatkoznak.

A szünet utáni első napon és a három napnál hosszabb ideig tartó hiányzás után, ahogy ez eddig is érvényben volt, az iskola épületébe való belépéskor minden tanuló köteles felmutatni a fertőzésmentességről szóló, törvényes képviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozat legfrissebb változatát (3_nyilatkozat.pdf).

Így az alsó tagozatos tanulók továbbra is látogathatják az iskolát (negatív teszt eredmény nélküll is).

Bacsó Péter, igazgató

[2020.11.2.]: Az országos tesztelés után meghozott minisztériumi rendelkezések:

Kedves Szülők és tanulók!

Az Oktatásügyi Minisztérium aktuális rendelkezése alapján a következőkről szeretnék mindenkit tájékoztatni:

  1. Az iskola épületébe csak a negatív antigén tesztről vagy negatív RT-PCR tesztről szóló igazolás, valamint a fertőzésmentességről szóló nyilatkozat (http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/latogatoknak.pdf) felmutatása után lehet belépni.
  2. Pozitív teszteredménnyel rendelkező tanuló és törvényes képviselő 10- napos kötelező karanténba vonul, tehát az iskola épületébe nem léphet be. Ez abban az esetben is érvényes, ha az alkalmazottal, tanulóval vagy törvényes képviselővel egy háztartásban élő személynek lett pozitív teszteredménye.
  3. Ha a tanuló saját pozitív teszteredménye vagy a vele egy háztartásban élő személy pozitív teszteredménye miatt 10-napos karanténba vonul, akkor a törvényes képviselő erről haladéktalanul értesíti a kezelőorvosát és az iskolát (pl. osztályfőnökét). Az iskolát tájékoztatja továbbá arról is, hogy a gyermeke részt e vesz a távoktatásban (ez egy pozitívan tesztelt felső tagozatos esetében lehet érvényes). Ha ezt egészségi állapota nem engedi meg, akkor az iskola a tanulót hiányzóként fogja vezetni. A 10-napos karantén letelte után ezt a hiányzást orvosi igazolással lehet igazolni.
  4. Azon törvényes képviselő, akinek a gyermeke továbbra is látogatja az iskolát (alsó tagozat), az országos tesztelés után köteles leadni a gyermeke fertőzésmentességére vonatkozó nyilatkozatot: http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/diakoknak.pdf
  5. Azon alsó tagozatos 10. életévet betöltött tanulóknak, akik az országos tesztelésen nem vettek részt a minisztérium nem ajánlja az iskolalátogatást.
  6. A törvényes képviselő gyermeke ezen hiányzását a következő, öt egymást követő napokon igazolhatja: november 3.,4.,5, 10. és 11. Az ezután történő iskolába való belépés feltétele az alábbi nyilatkozat kitöltése és leadása: http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/diakoknak.pdf
  7. Ha a szülő úgy ítéli meg, hogy gyermeke egészséges és nem mutatja fertőzés jeleit, úgy negatív teszt nélkül is beléphet az iskola területére, akkor is, ha már elmúlt 10 éves.

Üdvözlettel:

Bacsó Péter, igazgató