Tisztelt Szülők!

Az Oktatásügyi Minisztérium 2021. március 2-án kiadott 2021/10079:2-A1810 számú rendelete alapján 2021. március 8-tól az alsó tagozat minden tanulója számára újra indítjuk a jelenléti oktatást, de elsődlegesen

A) azoknak a tanulóknak, akik a mindenképp nappali munkaidőben dolgozó alkalmazottak gyermekei (tehát az adott szülők nem otthonról dolgoznak és nem tudják megoldani a gyermekük/gyermekeik felügyeletét)

B) olyan tanulók számára, akiknek körülményei nem teszik lehetővé a távoktatáshoz való hozzáférést.

Megkérem a szülőket, hogy legkésőbb 2021. március 5-én 9:00-ig (péntek) osztályfőnöküknek jelezzék gyermekük/gyermekeik iskolába való visszatérését, továbbá a napközi és az étkezés iránti igényüket is.

Az iskolába való belépés feltételei:
1.Az alsó tagozatos tanulónak nem kell rendelkeznie negatív COVID-19 teszttel (megj. mindegy, hogy betöltötte a 10. életévét vagy nem).
2.Az alsó tagozatos tanuló egyik törvényes képviselőjének rendelkeznie kell egy 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR COVID-19 teszttel, melynek meglétét (a negatív teszt másolata) a mellékelt becsületbeli nyilatkozattal együtt igazolja (11_c jelölésű nyilatkozat). Ebben a nyilatkozatban a szülő már arról is nyilatkozatot tesz, hogy mindenképp nappali munkaidőben dolgozó alkalmazott (tehát nem otthonról végzi a munkáját).
3.Egy másik becsületbeli nyilatkozat vonatkozik azon tanuló törvényes képviselőire, akiknek körülményei nem teszik lehetővé a távoktatáshoz való hozzáférést. (mellékelve a 11_a nyilatkozat)
4.A becsületbeli nyilatkozatot a tanítás első napján a tanuló az iskola portáján bemutatja, majd az osztályfőnökének az osztályban leadja. Csak így léphet be az iskola épületébe.
A nyilatkozatokat megtalálják a mellékletben, valamint az iskola honlapján is.

Továbbá értesítek mindenkit, hogy:
– az iskolába való belépés csak a főbejáraton keresztül fog történni;

– az iskola területén és belső tereiben a SZK Közegészségügyi Hivatalának 11/2020 sz. rendelete értelmében az arcmaszk viselése továbbra is kötelező. Kérem, hogy gyermekeiknek biztosítsanak 2 tartalék arcmaszkot is;

– 2021. március 8-tól a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz az FFP2-es típusú arcmaszk használata, március 15-től pedig mindennemű belső térben (https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania-marec/)

További jó egészséget kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:
Bacsó Péter
igazgató

Korábbi rendelkezések:

[2021.2.10.]

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

A SZK Kormányának 2021. február 5-én kiadott 77/2021-es határozata és az Oktatásügyi Minisztérium 2021/10079:1-A1810 számú rendelkezése alapján 2021. február 8-tól lehetőség nyílt az iskolák alsó tagozatainak megnyitására. Az érsekújvári Regionális Közegészségügyi Hivatal döntése, továbbá az iskola fenntartójával meghozott döntés értelmében, az Ady Endre Alapiskola alsó tagozatos tanulói számára 2021. február 10-től (szerdától) újra elindul az iskolai, jelenléti oktatás. Az épületbe való belépés szabályait a SZK Közegészségügyi Hivatalának Ennek feltételei a következők:

  1. Az alsó tagozatos tanulónak nem kell rendelkeznie negatív COVID-19 teszttel (megj. mindegy, hogy betöltötte a 10. életévét vagy nem).
  1. Az alsó tagozatos tanuló egyik törvényes képviselőjének rendelkeznie kell egy 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR COVID-19 teszttel, melynek meglétét a mellékelt becsületbeli nyilatkozattal együtt igazolja. A becsületbeli nyilatkozatot a tanítás első napján a tanuló az iskola portáján bemutatja, majd az osztályfőnökének az osztályban leadja. A becsületbeli nyilatkozat mellékletét képező negatív teszteredmény másolatát csak bemutatja, nem adja le. Csak így léphet be az iskola épületébe.

A távoktatás ideje előtt érvényben lévő szigorú higiéniás rendelkezések továbbra is érvényben vannak. Ezek közül a következők a legfontosabbak:

– az iskola épülete előtt kerülni kell a gyülekezést,

– az iskolába való belépés előtt a bejáratnál a kézfertőtlenítés mellett testhőmérsékletet mérünk,

– az iskola területén és belső tereiben (az osztályokban is) a SZK Közegészségügyi Hivatalának 11/2020 sz. rendelete értelmében az arcmaszk viselése továbbra is mindenkinek kötelező. Kérem, hogy gyermekeiknek biztosítsanak 2 tartalék arcmaszkot is,

– az óra közötti szünetekben kerülni kell a más osztályok tanulóival való csoportosulást,

– hőemelkedés, láz esetén a szülő/törvényes képviselő azonnal hazaviszi a gyermekét. Ez érvényes a reggeli mérés, de a nap folyamán tapasztalt magasabb hőmérséklet esetén is. Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint legyenek telefonközelben.

– az ebédlőbe csak arcmaszk használatával lehet belépni. Egy adott osztály tanulói üljenek egyazon asztalhoz, kerüljék a más osztály tanulóival való keveredést,

– a tanuló a váltócipőjét az osztályban veszi át, az öltözőt nem használja,

– a tornaórákat elsődlegesen az osztályteremben tartjuk, melyek elméleti jellegűek lesznek. Ha az órákat a szabadban tartjuk, akkor csak sétáról lehet szó,

– a kísérő személyek (szülők, nagyszülők stb.) az iskola épületébe nem léphetnek be. Az iskolával folytatott kommunikáció során előnyben részesítjük a telefonon, emailen, EduPage-en stb. keresztül történő kapcsolattartást,

– a 3 napnál hosszabb hiányzás után (a hétvégét is tartalmazza) a törvényes képviselő becsületbeli nyilatkozatot tesz (honlapunkon letölthető), amelyben kijelenti, hogy a tanuló nem mutatja a fertőző betegség tüneteit, és nem áll karantén intézkedés alatt.

– bármilyen betegség miatt az 5 munkanapot (a hétvégéken és az ünnepnapokon kívül) meghaladó hiányzás esetén a gyermekorvos által kiállított igazolást is be kell mutatni. Mindezt a tanuló az osztályfőnökének adja le.

– Ha a tanulóval egy háztartásban élő egyik személy bizonyítottan COVID-19 beteg, ebben az esetben a tanuló kontaktszemély. Így a tanuló akkor sem jöhet iskolába, ha a vele egy háztartásban élő másik személy (szülő) rendelkezik negatív antigén vagy RT-PCR COVID-19 teszttel.

Továbbá értesítek mindenkit, hogy:

– az iskolába való belépés csak a főbejáraton keresztül fog történni;

– az iskola napközije és konyhája is működni fog;

– az ebédek iránti igényüket jelezzék az osztályfőnöknek;

– a Párkány körzetében közlekedő buszjáratok 2021. február 8-tól visszatérnek az iskolai menetrendhez;

– a Párkányban lévő tesztelőpontok működésével kapcsolatban Párkány Város weboldalán kaphatnak bővebb és aktuális tájékoztatást.

Az esetleges aktuális információkkal kapcsolatban folyamatosan értesíteni fogjuk Önöket.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:
Bacsó Péter,
igazgató

 

Adatvédelmi nyilatkozat: http://adysuli.sk/doc/adatvedelem.docx

[2020.11.9.]: A 2. tesztelés után meghozott minisztériumi rendelkezések:

Kedves Diákok és Szülők!

Az országos tesztelés második köre járásunkat nem érintette, így a legfrissebb minisztériumi rendelkezés szerint az iskola épületébe csak az léphet be, aki:

1. felmutatja negatív antigén teszteredményét, mégpedig az országos tesztelés első fordulójából,

2. felmutatja negatív RT-PCR vagy antigén teszteredményét, mégpedig az október 29.-november 8. és a november 9.-november 15. közötti időszakból,

3. kivételt képez a Közegészségügyi Hivatal 21. számú rendelkezésének 1. paragrafusának 2. bekezdésének pontjai szerint – itt a tanulókra és szülőkre az „a“ és y“ betűkközötti pontok vonatkoznak.

A szünet utáni első napon és a három napnál hosszabb ideig tartó hiányzás után, ahogy ez eddig is érvényben volt, az iskola épületébe való belépéskor minden tanuló köteles felmutatni a fertőzésmentességről szóló, törvényes képviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozat legfrissebb változatát (3_nyilatkozat.pdf).

Így az alsó tagozatos tanulók továbbra is látogathatják az iskolát (negatív teszt eredmény nélküll is).

Bacsó Péter, igazgató

[2020.11.2.]: Az országos tesztelés után meghozott minisztériumi rendelkezések:

Kedves Szülők és tanulók!

Az Oktatásügyi Minisztérium aktuális rendelkezése alapján a következőkről szeretnék mindenkit tájékoztatni:

  1. Az iskola épületébe csak a negatív antigén tesztről vagy negatív RT-PCR tesztről szóló igazolás, valamint a fertőzésmentességről szóló nyilatkozat (http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/latogatoknak.pdf) felmutatása után lehet belépni.
  2. Pozitív teszteredménnyel rendelkező tanuló és törvényes képviselő 10- napos kötelező karanténba vonul, tehát az iskola épületébe nem léphet be. Ez abban az esetben is érvényes, ha az alkalmazottal, tanulóval vagy törvényes képviselővel egy háztartásban élő személynek lett pozitív teszteredménye.
  3. Ha a tanuló saját pozitív teszteredménye vagy a vele egy háztartásban élő személy pozitív teszteredménye miatt 10-napos karanténba vonul, akkor a törvényes képviselő erről haladéktalanul értesíti a kezelőorvosát és az iskolát (pl. osztályfőnökét). Az iskolát tájékoztatja továbbá arról is, hogy a gyermeke részt e vesz a távoktatásban (ez egy pozitívan tesztelt felső tagozatos esetében lehet érvényes). Ha ezt egészségi állapota nem engedi meg, akkor az iskola a tanulót hiányzóként fogja vezetni. A 10-napos karantén letelte után ezt a hiányzást orvosi igazolással lehet igazolni.
  4. Azon törvényes képviselő, akinek a gyermeke továbbra is látogatja az iskolát (alsó tagozat), az országos tesztelés után köteles leadni a gyermeke fertőzésmentességére vonatkozó nyilatkozatot: http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/diakoknak.pdf
  5. Azon alsó tagozatos 10. életévet betöltött tanulóknak, akik az országos tesztelésen nem vettek részt a minisztérium nem ajánlja az iskolalátogatást.
  6. A törvényes képviselő gyermeke ezen hiányzását a következő, öt egymást követő napokon igazolhatja: november 3.,4.,5, 10. és 11. Az ezután történő iskolába való belépés feltétele az alábbi nyilatkozat kitöltése és leadása: http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/11/diakoknak.pdf
  7. Ha a szülő úgy ítéli meg, hogy gyermeke egészséges és nem mutatja fertőzés jeleit, úgy negatív teszt nélkül is beléphet az iskola területére, akkor is, ha már elmúlt 10 éves.

Üdvözlettel:

Bacsó Péter, igazgató