Elérhetőség

 

Cím: Ady Endre Alapiskola / Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským
Ady utca 9

943 01 Párkány / Štúrovo

Tel: 

00421 /0/ 36 7511 131 – igazgató/riaditeľ
00421/0/ 36 752 07 30 – gazdasági iroda/ekonomický úsek
00421/0/ 36 752 07 31 – igazgató helyettesek/ zástupcovia riaditeľa

Mail: info@adysuli.sk

 

Az Igazgatóság fogadóórái:  

kedd 8.00 – 9.30 / csütörtök 8.00- 9.30


advanced-floating-content-close-btn