Podnety protispoločenskej činnosti [SK]

Podnety protispoločenskej činnosti

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Údaje o zamestnávateľovi:
Názov a adresa zamestnávateľa – Základná škola Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, 943 01 Štúrovo
IČO – 36110744
Štát – Slovenská republika
Právna forma – Rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán zamestnávateľa – Mgr. Zuzana Fodorová, riaditeľka školy
Zodpovedná osoba – Ribanová Silvia

Podávanie podnetov písomne:
na e-mailovú adresu – podnety@adysuli.sk
poštou na adresu – Základná škola Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, 943 01 Štúrovo
osobne – v kancelárii ZŠ E. Adyho s VJM, Adyho 9, Štúrovo

advanced-floating-content-close-btn