A párkányi Ady Endre Alapiskola

Iskolánk címere

Iskolánk logója

Iskolánk kabalája: Sün Samu


Iskolánk mottója:

„A Mában élni a Jövőért

Az Újnak tenni  hitet:..“

                                             /Ady Endre/

 

Iskolánk Párkány város gazdag hagyományokkal rendelkező, egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskolája.1950-ben alakult azzal a céllal, hogy anyanyelvén oktassa az itt élő magyar ajkú gyermekeket.

Évente átlagosan 6-700 diák látogatja 6-tól 15 éves korig.
Évfolyamonként 3-4 párhuzamos osztályunk van.

Intézményünk fennállása óta törekszünk a minőségi, magas színvonalú oktató-nevelő munkára, valamint a hagyományos erkölcsi értékek közvetítésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására, a tehetséggondozásra, környezet- és egészségvédelemre és a nemzeti identitástudat fejlesztésére.

Tanulóink már az első évfolyamban tanulnak szlovák nyelvet, harmadikban kezdik az angol nyelv elsajátítását.
2009-től az alsó tagozaton az első két évfolyamban elindítottuk az iskolaotthonos /egész napos/ képzési lehetőséget, melynek célja, hogy a gyermek az iskolában sajátítsa el a tananyagot pedagógus segítségével. Célunk ezzel az új szervezési formával a helyes tanulási szokások és a rendszerben tanulás kialakítása volt, valamint segítségnyújtás a dolgozó szülőknek. Tízéves tapasztalat után és a költségvetés csökkentése miatt a 2019/2020-as tanévtől kezdve az iskolaotthonos képzési formát csak az első évfolyam tanulói számára tudjuk biztosítani.

2010-től sportra szakosodott osztályt is nyitottunk néhány évig, amely azonban érdeklődés hiányában megszűnt.
Iskolánk 2001-től felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók integrálását. Számuk évente 18-25 között mozog. A legtöbb tanuló részképesség-zavarral küzd / 81 %/, de van mozgássérült és kommunikációs zavarral küzdő tanulónk is. Fejlődésüket gyógypedagógus biztosítja.

Munkánkat iskolapszichológus is segíti, aki szerepet vállal az osztályközösségen belül történő problémák szakszerű megoldásában, s akihez segítségért fordulhat diák, pedagógus és szülő egyaránt.

Széleskörű szabadidős programokat kínálunk szakkörök formájában. Tanulóink évente átlagosan 20-25 szakkörből válogathatnak érdeklődésüknek megfelelően. Legrégebben működő csoportjaink a Kisbojtár néptáncegyüttes, a Kuckó bábcsoport, a Pengetők citerazenekar, a Primula énekkar, valamint az Ady Street zenekar.

A hagyományok ápolása biztosítja a folytonosságot, erősíti az összetartozást.

Hagyományos rendezvényeink:
– Ady–napok –novemberben
– Zöld–hét – áprilisban
– Gyermekmosoly díjkiosztó gála – májusban
– Ballagás, Családi nap – júniusban
– Képzőművészeti kiállítások a Léda Galériában – folyamatosan

Évente kétszer jelenik meg Nyitnikék című diáklapunk. Tanulóinknak színházbérlete van Komáromba, ill. Tatabányára. Diákjaink közösségépítő és ismeretterjesztő tanulmányi kirándulásokon vesznek részt évente legalább egyszer. Minden évben szervezünk úszótanfolyamot a 3. évfolyam tanulói részére, sítúrát a 7. évfolyam részére. Negyedikeseinket erdei iskolába visszük. Az erdei iskola és a sítúra állami támogatásból szerveződik, az úszótanfolyamot Párkány város önkormányzata támogatja.

Ingyenes programok még:
5. évfolyam – regionális nevelés tantárgy keretén belül – 2 kirándulás a környék nevezetességeinek megtekintésére
6. évfolyam – tanulmányi kirándulás a mosonmagyaróvári Futura Parkba
8. évfolyam – drámapedagógiai foglalkozás pályaválasztással kapcsolatban, ill. életakadémia program külső előadókkal / munka világa, önismeret, önértékelés, egészségvédelem, kommunikáció/

 

Iskolánk a magyar kultúra ápolásának színtere is, ezért olyan programokat is szervezünk, amelyek a magyar nemzethez tartozás érzését erősítik. Ilyen pl. a történelmi évfordulók és jeles napok megünneplése.
– Január 22. – a Magyar Kultúra Napja / a Himnusz elmondása/
– Márius 15. – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe /ünnepi program, koszorúzás/ Fotó: Kossuth emléktábla, koszorúzás
– Április 11. – a magyar költészet napja /kedvenc verseink felolvasása és népszerűsítése a városban/
– Október 6. – megemlékezés az aradi vértanúkról
– Október 23. – megemlékezés az 1956-os forradalomról
– November 3. – a magyar tudomány napja /vetélkedő a magyar feltalálókról/
– November 13 – a magyar nyelv napja / Szép Magyar Beszéd című kiejtési verseny iskolai fordulója/

Intézményünk megfelelő számú felújított tanteremmel rendelkezik. Minden tanterem új nyílászárókkal, kerámia táblákkal, számítógépekkel, interaktív táblákkal van felszerelve. Szociális helyiségeink felújítottak, higienikusak. Az iskola két műfüves sportpályával, fitnessteremmel, felújított tornateremmel, kinti mozgásfejlesztő játékokkal, Workout pályával rendelkezik.

Rendelkezésre álló, segédeszközökkel jól felszerelt / számítógép, interaktív tábla, vizualizér/ szaktantermek:
– 2 számítástechnika
– 4 nyelvi szaktanterem /Angolka, Shakespeare, Jesensky, Folk terem/
– 1 fizika
– 1 kémia- biológia

 Készülőben: új számítástechnikai, politechnikai és kémia-biológiai szaktanterem (EU-s pályázatból) – várható nyitás 2019. szeptember 1.

Iskolai könyvtárunkat évente új diákkönyvekkel és pedagógiai szakirodalommal bővítjük. Az A, B és C pavilonok, valamint az iskolai étkezde bejárata akadálymentes. 2018-ban elkészült az iskola szabadtéri színpada, amely a Teátrum nevet kapta, egy  közlekedési pálya a D pavilon mögött, valamint a B és C pavilonokat összekötő folyosó. Felavattuk az iskola pedagógusai által készített régiós tanösvényünket, amelyből megismerkedhetnek tanulóink és a hozzánk ellátogatók térségünk nevezetességeivel.

Iskolai könyvtárunkat évente új diákkönyvekkel és pedagógiai szakirodalommal bővítjük. Az A, B és C pavilonok, valamint az iskolai étkezde bejárata akadálymentes. 2018-ban elkészült az iskola szabadtéri színpada, amely a Teátrum nevet kapta, egy  közlekedési pálya a D pavilon mögött, valamint a B és C pavilonokat összekötő folyosó. Felavattuk az iskola pedagógusai által készített régiós tanösvényünket, amelyből megismerkedhetnek tanulóink és a hozzánk ellátogatók térségünk nevezetességeivel.

Iskolánk a 2014/2015-ös tanévtől a komáromi Selye János Egyetem gyakorló iskolája lett. 

advanced-floating-content-close-btn