Az iskolában működő szakmai munkaközösségek és azok vezetői:

 

 1. alsó tagozat: 
  1-2. évfolyam – Mgr. Fazekas Marianna
  3-4. évfolyam  -Mgr. Švajcer Katalin
 1. matematika, fizika, informatika, technika – RNDr. Muszka Katalin
 2. magyar nyelv, zene, képzőműv nev. , etika , hittan – Ugrik Angelika
 3. szlovák nyelv, és idegen nyelvek –  Mgr. Szilva Mónika
 4. biológia, kémia, testnevelés  – PaedDr.Gyetven Melinda
 5. földrajz, történelem, társadalomismeret – RNDr. Bacsó Péter, PhD.
 6. napközi – Mészáros Anikó
 7. osztályfőnökök – felső tagozat: Mgr.Morvai Szilvia

 A  munkaközösség vezetők feladatköre:

 • tematikus tervek kidolgozása az óraszámok függvényében
 • tankönyvek kiválasztása és a példányszámok egyeztetése a tankönyvfelelősökkel

                 –     alkotóversenyekre való felkészítés szervezése

                 –     a tehetséggondozás és felzárkóztatás szervezése

                 –     új kezdeményezések értékelése

                 –     a magasabb évfolyamokba való fellépés feltételeinek meghatározása

                 –     jutalomjavaslatok

 

 • felelnek az állami oktatási program által előírt tananyag feldolgozásáért és betartásáért
 • ellenőrzik a szakosoknál a tanmenetek betartását
 • belső felméréseket végeznek

 

advanced-floating-content-close-btn