IX. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők 2019. július 1 – 5. között Komáromban kilencedik alkalommal szervezik a IX. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort az alapiskolák tanulói részére.

A tábor célja a fiatal tehetségek felkarolása és felkészítése a vizuális nevelés eszközeinek segítségével a hazai és nemzetközi képzőművészeti versenyekre. Az alkotótábort olyan pedagógusok vezetik, akik az elmúlt évek alatt szakmai továbbképzéseken vettek részt, elsajátították az élményszerű vizuális nevelés alapelveit, és azt sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban.

A vizuális nevelés gyermekközpontú szemlélete fontosnak tartja az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését ellentétben napjaink sivár, fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az élményközpontú, kreatív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását. A gyerek számára az a vonzó, amit élvezettel tesz, amihez élmény tapad, az válik maradandóvá számára. Sok látványos technika van, amellyel kifejezőeszközei gazdagíthatók, képességei fejleszthetők, ezeknek a technikáknak az elsajátítására törekszünk az alkotótábor foglalkozásain.

A tábor programjában egy tanulmányút is szerepel Dunaalmásra, ezért a jelentkezőknek érvényes útlevéllel kell rendelkezniük. A hét folyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek, és szervezik a táborozók szabadidejét.

A tábor részvételi díja, – mely magába foglalja a rajzeszközöket is- a bentlakóknak

60. – EUR, hazajáróknak 40.- EUR, amit majd a tábor első napján a regisztrációnál kell befizetni. A tábor ideje alatt megvalósuló tanulmányút részvételi díja 7,00 EUR. A kollégiumban lakó tanulóknak napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítunk. A hazajáró tanulóknak ebédet és vacsorát biztosítunk. A táborozók ellátásának további költségeit az SZMPSZ és a társszervezők pályázati forrásból fedezik.

Jelentkezni az SZMPSZ honlapján www.szmpsz.sk és facebook oldalán keresztül csak elektronikusan lehet 2019. június 12-ig.

Jelentkezési link:

https://szmpsz.sk/ix-harmos-karoly-kepzomuveszeti-alkototabor/

Előnyt élveznek azok az alapiskolai tanulók, akik az elmúlt években regionális, országos vagy nemzetközi képzőművészeti pályázatokon, versenyeken eredményesen szerepeltek.

Bővebb információt az SZMPSZ Központi Iroda szervezési- és programkoordinátora Novák Mónika ad a novakmonika.szmpsz@gmail.com levélcímen, ill. a +421 915 757 227-es telefonszámon.

Magas létszám esetén a gyerekek besorolását a különböző versenyeken való részvétel és a jelentkezési sorrend alapján fogjuk meghatározni.

Részletes programot a visszajelzéssel küldünk.

Szervezők

advanced-floating-content-close-btn