Online beiratkozás

Előzetes regisztráció – beiratkozásnál az iskolában már csak alá kelll írni az általunk előkészített nyomtatványt (ezzel rengeteg időt tudunk spórolni).
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas škole ako spravovateľovi (Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským, IČO: 36110744 adresa: Adyho 9, 94301, Štúrovo), so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto elektronickej prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov v súvisloti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka.
advanced-floating-content-close-btn