Szerződések (SK)

Číslo zmluvy Zmluvná strana Popis zmluvy Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy
Stiahnuť Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Zmluva o poskytnutí grantu 15400 2019.07.10.
Stiahnuť osobnyudaj.sk, s.r.o. ochrana osobných údajov 0,00 2018.06.03.
Stiahnuť Š.V. , Madáchová 56, 94360 Nána Nájomná Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 2017.06.12.
Stiahnuť Monarflex s.r.o., Továrenská 1, 94301 Štúrovo Nájomná Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00
Stiahnuť Fiala-Vitala s.r.o., Maďarskosvodínska cesta 42, 943 54 Svodín Špecifikovanie podmienok v Školskom programe 0,00 17.04.28
Stiahnuť Jozef Tóth, Petőfiho 867/37, 94301 Štúrovo Nájomná Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 0,00 17.02.27
Stiahnuť 8070015 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava IČO:35971967 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet 0,00 16.01.19
Stiahnuť 1110778 Energie2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava IČO: 46113177 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 16.01.06
Stiahnuť V.V,94301 Štúrovo Nájomná zmluva 320€ 16.06.14
advanced-floating-content-close-btn